در دیدار دوجانبه سرپرست شهرداری منطقه ۶ تبریز و مدیرعامل کشتارگاه تبریز بر لزوم همکاری بین منطقه و این سازمان جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز تأکید شد.

به گزارش شهریار، در دیدار کریم قدرتی با احمد انیسه بر لزوم همکاری دوجانبه بین سازمان و منطقه در جهت جلوگیری از کشتارهای غیرمجاز تأکید شد.
در این دیدار قدرتی مدیرعامل کشتارگاه با تأکید بر ممنوعیت ذبح دام آبستن گفت: به منظور حفظ ذخایر دامی و تشخیص آبستنی دام‌های ماده، کشتار آنها فقط با صدور گواهی از سوی دامپزشکان سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به عواقب جبران‌ناپذیر ذبح دام ماده و آبستن گفت: مردم نیز باید  ما را در این کار یاری کرده از خریداری دام‌های ماده خودداری کنند تا در آینده از کمبود گوشت جلوگیری به‌عمل آید.

در ادامه انیسه سرپرست شهرداری منطقه ۶ با اشاره به وجود آلونک‌های غیرمجاز برای نگهداری دام و احشام‌ در جاده آناخاتون واقع در حوزه استحفاظی این منطقه بر لزوم همکاری دوجانبه در جهت اجرای این طرح در این منطقه تأکید کرد.