تاخیر دربهره برداری از سد۱۵ ساله شهید مدنی صنعت کشاورزی حتی زندگی عادی مردم خواجه را مختل کرده است.
به گزارش چالش روز،شهرخواجه در سال ۱۳۷۳ همزمان با شهرهای همجوار خود بخشایش، زرنق، کلوانق صاحب شهرداری شد هر چند این شهرها در سال های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری را به خود گرفته اند؛ اما شهر خواجه اازین پیشرفت ها عقب مانده است.

علی عبدالعلی‌زاده استاندار وقت آذربایجان شرقی سال ۱۳۷۳ در مراسم افتتاح شهرداری خواجه، از احداث سد شهید مدنی و تبدیل شهر خواجه به شهرک ساحلی و توریستی خبر داده بود و بر همین اساس مدت قریب به ده سال معامله‌ی ملکی در این شهر تعطیل و پروژه‌های ساختمانی راکد ماند.

قدرت اله عزیزی یکی از شهروندان شهر خواجه به خبرنگار چالش روز می گوید:
با اعلام قرار گرفتن شهر خواجه
در بستر سد شهید مدنی و تبدیل شهر به یک شهرک ساحلی و توریستی مشکلات زیست محیطی و معیشتی با آثار مخربی برای سطح شهر بوجود آمد.

وی ادامه می دهد: شهرک صنعتی که قرار بود در مجاورت شهر خواجه احداث گردد، ۳۰ کیلومتر دورتر از این شهر احداث گردید و رکود و پس رفت اقتصاد شهر خواجه را غریبانگیر خود کرد.

لطف اله اسدنژاد یکی دیگر از شهروندان شهر خواجه با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ کارخانه‌ی آجرپزی در شهر خواجه فعالیت داشتند، اظهار می کند: در هر کدام از این کارخانه ها قریب به ۳۰۰ کارگر بومی و غیر بومی مشغول به کار بودند و به‌ مرور با تعطیل شدن این کارخانه ها  افراد از روی ناچاری به حاشیه‌ی شهرهای بزرگ همچون تبریز و تهران روی آورده و شغل‌های کاذب پیشه کردند.

یوسف غفارزاده مدیرعامل شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای
آذربایجان شرقی به خبرنگار چالش روز در رابطه با آخرین وضعیت سد شهید مدنی اظهار
می کند: در سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان‌شرقی
۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه مصوب شده که ۱۵۰ میلیارد تومان از این اعتبارات توسط دولت، ۵۰ میلیارد تومان در قالب مجوز ماده ۵۶ و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز به صورت مشارکتی توسط شهرداری یا جذب سرمایه‌گذار تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: سد شهید مدنی هم اکنون تنها چند مشکل کوچک دارد؛ از جمله اینکه باید لوله‌ی آب شرب انتقالی سد نهند به شهر تبریز را از داخل مخزن سد خارج کنیم که سال پیش ۷ کیلومتر آن را جابجا کردیم و امسال هم برنامه داریم ۲ کیلومتر باقیمانده را از داخل مخزن سد خارج کنیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای آذربایجان شرقی خاطرنشان می شود: یکی دیگر از مشکلات سد شهید مدنی ایجاد راه‌های روستایی است که با آغاز آبگیری زیر آب خواهند رفت و پیگیر رفع این این مشکل هستیم.