مدیر عامل چرخشگر گفت: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چرخشگر برای سال مالی ۱۳۹۴ برگزار و سود دو میلیارد و ۸۵۰ میلیارد ریالی چرخشگر میان سهامداران تقسیم شد.

وفادار در گفتگو با خبرنگار صنعتیمیز گفت: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت چرخشگر برای سال مالی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ در هتل پارس تبریز تشکیل شد.

چرخ

وی ادامه داد: در این مجمع  تصمیمات  متعددی اتخاذ گرد ید و  صورتهای مالی شامل ترازنامه , صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت .

وفادار بیان کرد: همچنین  مقرر گردید از مبلغ دو و نيم ميليارد تومان سود حاصله از عملكرد شركت در سال ٩٤،  مبلغ ۲,۸۵۶,۲۸۴,۲۵۰ ریال به عنوان سود خالص بین سهامداران تقسیم گردد .

چرخ1

وی تصریح کرد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید .

مدیر عامل چرخشگر گفت: روزنامه اطلاعات نیز  به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .