انتخابات اتاق بازرگانی ایران بار دیگر نشان داد که این اتاق قصد شفافیت و حضور بدون حاشیه و موثر در اقتصاد ایران را ندارد و حواشی متعددی موجب تغییر روند  دهمین دوره انتخابات اتاق ایران شد.

به گزارش صنعت خبرلری ، دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران  پس از کش وقوسهای فراوان در ۲۸ خرداد ماه برگزار شد و بر اساس آرا شمارش شده حسین سلاح ورزی با ۲۶۵ رای رئیس اتاق ایران شد.

همچنین ژائله و پیرموذن دیگر کاندیدای سمت ریاست اتاق ایران نیز به ترتیب ۹۵ رای و ۶۲ رای آوردند.

محمدرضا بهرامن، صمد حسن‌زاده، پیام باقری و قدیر قیافه نیز به عنوان نواب رئیس اتاق ایران انتخاب شدند.

اما این تمام ماجرا نیست و اتفاقات مهمی در روزهای پایانی مانده به برگزاری انتخابات صورت گرفت.

سخنان انتخاباتی  مهم یونس ژائله در جمع اعضای اتاق ایران و هشدار وی به لابی نگری نشان می داد که وی از برخی اتفاقات پشت پرده نگرانیهایی دارد که روند انتخابات این نگرانیها را تائید کرد.

صلاحیت حسین سلاح ورزی که بیشترین رای را به دست آورد تا یک شب قبل از برگزاری انتخابات مورد تشکیک بود و در آخرین ساعات مانده به شروع رای گیری صلاحیت وی با اماو اگرهای بسیار  تائید شد و نکته جالب اینکه برخی همقطاران وی خواسته بودند سلاح ورزی به میل خود انصراف دهد که اینچنین نشد و وی بیشترین آرا را به دست آورد.

از طرف دیگر سه نامزد اصلی دیگر برای ریاست اتاق ایران از فعالان تجاری و اقتصادی آذربایجانی بودند.

یونس ژائله، احد عظیم زاده و پیرموذن که در صورت اتحاد و اتخاذ مواضع یکسان می توانستند نامزدی واحد از میان خود را برای ریاست اتاق ایران معرفی کنند و اتاق ایران رئیسی از خطه آذربایجان را که به حق برازنده این دیار بود، به خود ببیند.

اما در عمل این همگرایی نیز رخ نداد و یونس ژائله که بیشترین شانس را داشت از سوی دو همزبان خود نه تنها حمایت نشد بلکه انصراف عظیم زاده به نفع پیر موذن در ساعات آخر مانده به رای گیری موجب تشتت بیشتر در میان این سه کاندیدا شد چرا که پیرموذن عملا شانس زیادی برای انتخاب شدن نداشت و عظیم زاده که باخت خود را صدرصدی می دانست با انصراف به نفع پیر موذن آرای بیشتری از ژائله را سوزاند و اعضای مستقل اتاق ایران که این تشتت و عدم هماهنگی را مشاهده کردند به صورت طبیعی میلی به دو کاندیدای باقی مانده آذربایجانی در اتاق ایران نشان ندادند.

تمامی این فرایندهاموجب شد تا ریاست اتاق ایران بار دیگر از دست تبریز و آذربایجان خارج شود و بار دیگرچهره کریه فرهنگ عدم همکاری و تعامل برای نیل به موفقیت ، نتیجه خود را نشان دهد.

سید مرتضی احمدپور- روزنامه نگار