طرح تامین و انتقال آب به شهرستان میانه از توابع استان آذربایجان شرقی در سه مرحله انتقال آب از سد گرمی چای تا تصفیه خانه به طول خط انتقال ۴۹ کیلومتر ، تصفیه خانه و انتقال آب از محل تصفیه خانه تا مخازن انجام می گیرد. اوایل خردادماه سال گذشته بود که در بازدید از سد گرمی‌چای شهرستان میانه وعده تامین آب شرب این شهرستان را تا پایان خرداد امسال داد.

عطا داداشی