#اختصاصی صنعت خبرلری ،همایش‌های تجلیل از کارآفرینان برتر به تجارتی پرسود برای برخی دلالان اقتصادی شده و عده ای با دریافت پول یا امتیازات خاص از برخی صنایع و کارخانه ها اقدام به معرفي این صنایع به عنوان کارآفرین برتر می‌کنند. اصولا عدم مشخص نبودن ساز و کار انتحاب کارآفرینان و عدم معرفي شاخصهای این انتخاب از سوی مراجع ذیصلاح مانند اداره کار یا نهادهای خصوصی دست اندرکار مانند انجمن صنایع یا اتاق بازرگانی زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد فرصت طلب فراهم کرده و به عبارت بهتر هرکس پول بیشتری بدهد می‌تواند کارآفرینان برتری شود. در این میان برخی کارخانه داران که سودای شهرت و مطرح شدن را دارند حاضرند با پرداخت چند ده میلیون تومان به روی سن بروند و لوحی پلاستیکی را در دست بگیرند و به ریش بقیه کارآفرینان که هر سال صدها اشتغال جدید ایجاد می‌کنند بخندند. شق ناگوار ماجرا زیر سوال رفتن هویت کار و کارآفرینی در استان و تخریب هویت اقتصادی استان در کشور حتی بعد بین المللی است چرا که اگر پنهان کاری موجب فریب افکار عمومی داخلی شود اما تحلیل گران اقتصادی به خوبی از وضعیت صنایع و عملکرد آنان مطلع هستند وزمانی که یک شرکت متوسط حتی ضعیف به نام کارآفرین برتر معرفي می‌شود آبروی استان حراج می‌شود.