کاشت درختان گردو، زرشک و سماق در جنگل های بلوط موجب توسعه درآمد زایی محلی در آذربایجان شده است.

آذربایجان غربی ۱۰۰هزار هکتار پوشش جنگلی داردکه نزدیک به نیمی از این جنگلها در حوزه زاگرس است کارشناسان جنگلداری معتقدند جنگلهای بلوط کشور از شهرستان مهاباد در این استان آغاز می شود و جنگلهای بلوط دامنه زاگرس آذربایجان غربی به لحاظ حفاظت از منابع آب و خاک، تولید محصولات فرعی، ذخایر ژنتیکی، مصارف درمانی و ظرفیتهای اکوتوریستی دارای اهمیت منحصر به فردی است. اما این جنگلها آسیبهای زیادی را در سالهای اخیر تحمل کرده است .شرایط اقلیمی منطقه ، خطرات زیست محیطی از جمله ریزگردها، جنگل تراشی وعدم چاره جویی برای درمان آفت جوانه خوار بلوط عواملی هستند که به صورت تدریجی جنگلهای استان را در معرض تهدید قرار داده و از ۱۰ سال گذشته این روند تشدید شده است.کوهستانی و سردسیر بودن منطقه موجب شده تا روستائیان و جنگل نشینان برای گرما از چوبهای جنگلی استفاده کنند. هرچند کارگاه های ذغال در استان محدود شده است اما بنا بر آمار رسمی منتشر شده از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی نقش آفت انسانی از سایر عوامل تخریب جنگل بیشتر بوده و از ۵ سال قبل در برخی مناطق جنگلی با واگذاری رایگان آبگرمکن های خورشیدی تلاش شده استفاده از انرژی خورشیدی جایگزین استفاده بی رویه از جنگل و چوب برای تولید انرژی روستائیان شود. کاهش پوشش گیاهی ونابودی جنگل‌های بلوط بر افزایش خسارات حوادث طبیعی مانند سیل وفرسایش خاک تاثیر مستقیمی داشته است و در بیش از ۵ شهری که در حوزه این جنگل ها قرار دارد فرسایش خاک شدت بیشتری پیدا کرده است یکی از تدابیر انجام شده در این زمینه کاشت درخت های جایگزینی است که همراهی روستائیان را نیز داشته باشد.از جمله این طرح ها کاشت درختان گردو، زرشک و سماق در جنگل های بلوط منطقه است که از چند سال قبل اجرایی شده اما نیازمند حمایت بیشتر از سوی مسئولان استانی و کشوری است تا در تمام روستاهای جنگل نشین این درختکاری انجام شود.یکی دیگر از اقداماتی که از دو سال قبل با جدیت دنبال می شود توسعه ذخیره گاه های جنگلی استان در سه شهر ارومیه ، چالداران و چایپاره است که با هدف جلوگیری از سیلاب ها، جذب و ذخیره چند برابری آب توسط گونه های جنگلی، ارز آوری و جذب گردشگر صورت می گیرد.