خطوط ویژه مصوب دوچرخه ایده ای بزرگ از سوی صادق نجفی شهردار وقت تبریز در سال ۹۲ بود که با اصرار زیاد و صرف بودجه های کلان تاکید داشت تا ۴ درصد مسیرهای تبریز را به عنوان مسیر دوچرخه سواری اختصاص دهد. در این ایده صدها کیلومتر در داخل تبریز به این هدف اختصاص یافت و در گام نخست و در سال ۱۳۹۳ مسیر خیابان امام خمینی تبریز به این ایده اختصاص پیدا کرد.در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۶ صدها دوچرخه امانتی در ایستگاه های مختلف از جمله میدان ساعت ، آبرسان و میدانهای دیگر قرارداده شد و شهروندان با گرو گزاشتن کارت ملی می توانستد یک روز کامل و به صورت رایگان از شهرداری تبریز دوچرخه دریافت کنند اما تنها پس از گذشت چند ماه تعداد دوچرخه ها هر روز کمتر و کمتر شد و تعدادی از صاحبان کارتهای ملی هم برای پس دادن دوچرخه مراجعت نکردند. با برکناری نجفی از شهرداری تبریز این طرح در محدوده مرکزی تبریز به واسطه کاهش عرض خیابان باایجاد مسیرهای دوچرخه سواری متوقف شد و مسئولان شهرداری تصمیم به ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در شهرک های اطراف تبریز از جمله در شهرک خاوران گرفتند در طرح جدید شهرداری تبریز ۱۱۰ کیلومتر برای دوچرخه سواری در نظر گرفته شده که بیش از نیمی ازاین اهداف محقق شده و مسئولان شهرداری امیدوارند در سال جاری بخش های بیشتری ازاین مسیرها دردسترس شهروندان تبریزی قرار گیرد.

در بناب که در گذشته به عنوان شهر دوچرخه استان لقب گرفته بود خط دوچرخه سواری ۷ کیلومتری با استقبال زیاد شهروندانی روبرو شده که از لحاظ فرهنگی علاقه خاصی به دوچرخه سواری دارند حتی دریکی از میادین اصلی بناب مجسمه بزرگی از دوچرخه نصب شده است.

در سالهای گذشته بیش از ۲۰ همایش ملی و استانی دوچرخه دراین شهر برگزار شده و طبقات مختلف مردم از دوچرخه برای رفت  وآمد استفاده می کنند . در حال حاضر مسیر ۷ کیلومتری دوچرخه سواری در این شهر اجرایی شده است.

این مسیر از ابتدای بلوار لاله تا محل پارک بزرگ فدک احداث شده اما نبودایستگاه و پارکینگ ویژه دوچرخه در این مسیراز جمله مواردی است که به عنوان مطالبه دوچرخه سواران بنابی مطرح است.

مسیرهای دوچرخه سواری در خوی

 خوی  به عنوان یکی از  شهرخای  بزرگ آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۶ شاهد تصویب و اجرای مسیرهای دوچرخه سواری بود.

مسئولان این شهرباتوجه به  آب و هوای مناسب شهر ، بافت فرهنگی و مطالبات مردمی توسعه مسیرهای دوچرخه سواری رادر الویت خود قرار دادند. 

 بر همین اساس و با انتخاب شهردار  جدید خوی در سال ۹۶ و پس از برنامه ریزیهای متعدد در سال ۹۸ ساماندهی بلوار شهید شرفخانلو در شهر خوی  انجام شد و  مسیر اختصاصی دوچرخه سواری به طول ۲ کیلومتر طراحی و اجرا شد در ادامه اجرای مسیرهای دوچرخه سواری ۵ کیلومتر دیگر نیزدر سال ۹۹ دراین شهر به عنوان مسیر دوچرخه سواری آغاز  شد که شامل  مسیر دوچرخه سواری خانوادگی در امتداد دو طرف باند کمربندی شهید سلیمانی بود. در حال حاضر دوچرخه سواران شهر خوی امکان استفاده از این مسیررا دارند هرچند که نواقصی در این طرح وجود دارد اما آسفالت مناسب این مسیر امکان دوچرخه سواری ایمن و لذت بخش را فراهم کرده است.

بنا بر اعلام مسئولان شهری خوی، افزایش مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر با توجه به توسعه ورزش دوچرخه سواری خانواده‌های ساکن خوی در اولویت قرار دارد و با انتخاب اعضای شورای اسلامی این شهر، شهرداری برای سالهای آتی و دربودجه شهری پیشنهاد افزایش مسیرهای دوچرخه سواری را ارائه خواهد داد.

مسیرهای دوچرخه سواری در تبریز و بناب

خطوط ویژه مصوب دوچرخه ایده ای بزرگ از سوی صادق نجفی شهردار وقت تبریز در سال ۹۲ بود که با اصرار زیاد و صرف بودجه های کلان تاکید داشت تا ۴ درصد مسیرهای تبریز را به عنوان مسیر دوچرخه سواری اختصاص دهد. در این ایده صدها کیلومتر در داخل تبریز به این هدف اختصاص یافت و در گام نخست و در سال ۱۳۹۳ مسیر خیابان امام خمینی تبریز به این ایده اختصاص پیدا کرد.در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۶ صدها دوچرخه امانتی در ایستگاه های مختلف از جمله میدان ساعت ، آبرسان و میدانهای دیگر قرارداده شد و شهروندان با گرو گزاشتن کارت ملی می توانستد یک روز کامل و به صورت رایگان از شهرداری تبریز دوچرخه دریافت کنند اما تنها پس از گذشت چند ماه تعداد دوچرخه ها هر روز کمتر و کمتر شد و تعدادی از صاحبان کارتهای ملی هم برای پس دادن دوچرخه مراجعت نکردند. با برکناری نجفی از شهرداری تبریز این طرح در محدوده مرکزی تبریز به واسطه کاهش عرض خیابان باایجاد مسیرهای دوچرخه سواری متوقف شد و مسئولان شهرداری تصمیم به ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری در شهرک های اطراف تبریز از جمله در شهرک خاوران گرفتند در طرح جدید شهرداری تبریز ۱۱۰ کیلومتر برای دوچرخه سواری در نظر گرفته شده که بیش از نیمی ازاین اهداف محقق شده و مسئولان شهرداری امیدوارند در سال جاری بخش های بیشتری ازاین مسیرها دردسترس شهروندان تبریزی قرار گیرد.

در بناب که در گذشته به عنوان شهر دوچرخه استان لقب گرفته بود خط دوچرخه سواری ۷ کیلومتری با استقبال زیاد شهروندانی روبرو شده که از لحاظ فرهنگی علاقه خاصی به دوچرخه سواری دارند حتی دریکی از میادین اصلی بناب مجسمه بزرگی از دوچرخه نصب شده است.

در سالهای گذشته بیش از ۲۰ همایش ملی و استانی دوچرخه دراین شهر برگزار شده و طبقات مختلف مردم از دوچرخه برای رفت  وآمد استفاده می کنند . در حال حاضر مسیر ۷ کیلومتری دوچرخه سواری در این شهر اجرایی شده است.

این مسیر از ابتدای بلوار لاله تا محل پارک بزرگ فدک احداث شده اما نبودایستگاه و پارکینگ ویژه دوچرخه در این مسیراز جمله مواردی است که به عنوان مطالبه دوچرخه سواران بنابی مطرح است.

مسیرهای دوچرخه سواری در خوی

 خوی  به عنوان یکی از  شهرخای  بزرگ آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۶ شاهد تصویب و اجرای مسیرهای دوچرخه سواری بود.

مسئولان این شهرباتوجه به  آب و هوای مناسب شهر ، بافت فرهنگی و مطالبات مردمی توسعه مسیرهای دوچرخه سواری رادر الویت خود قرار دادند. 

 بر همین اساس و با انتخاب شهردار  جدید خوی در سال ۹۶ و پس از برنامه ریزیهای متعدد در سال ۹۸ ساماندهی بلوار شهید شرفخانلو در شهر خوی  انجام شد و  مسیر اختصاصی دوچرخه سواری به طول ۲ کیلومتر طراحی و اجرا شد در ادامه اجرای مسیرهای دوچرخه سواری ۵ کیلومتر دیگر نیزدر سال ۹۹ دراین شهر به عنوان مسیر دوچرخه سواری آغاز  شد که شامل  مسیر دوچرخه سواری خانوادگی در امتداد دو طرف باند کمربندی شهید سلیمانی بود. در حال حاضر دوچرخه سواران شهر خوی امکان استفاده از این مسیررا دارند هرچند که نواقصی در این طرح وجود دارد اما آسفالت مناسب این مسیر امکان دوچرخه سواری ایمن و لذت بخش را فراهم کرده است.

بنا بر اعلام مسئولان شهری خوی، افزایش مسیرهای دوچرخه سواری در این شهر با توجه به توسعه ورزش دوچرخه سواری خانواده‌های ساکن خوی در اولویت قرار دارد و با انتخاب اعضای شورای اسلامی این شهر، شهرداری برای سالهای آتی و دربودجه شهری پیشنهاد افزایش مسیرهای دوچرخه سواری را ارائه خواهد داد.