انجمن جدیدی به نام معتادان گمنام در تبریز اعلام موجودیت کرده و به جذب عضو می پردازد.

به گزارش صنعتیمیز ، شهروندان منطقه آخمقیه تبریز که در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز ساکن هستند در اولین روزهای سال نو بنز بزرگی را در ابتدای ورودی آخمقیه مشاهده می کنند که در آن انجمن معتادان گمنام اعلام موجودیت می کند و از معتادان می خواهند تا به آنان بپیوندند.عکس از بهروز فرجی

معتادان