با توجه به بررسی‌های انجام شده فرار مالیاتی بزرگ کشور با تصویب قوانینی همچون معافیت‌های مالیاتی گسترده مناطق آزاد انجام می‌شود و نمی‌توان از سامانه مودیان انتظار داشت که تمام مشکلات فرار مالیاتی در کشور را حل کند.

به گزارش صنعت خبرلری به نقل از  خبرگزاری تسنیم، محمد پاریزی مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی،در نشست جایگاه عوامل انسانی و سامانه‌ها در تشخیص فرار مالیاتی گفت: در اغلب بحث‌های حوزه مالیات، نباید مسئله را به سازمان امور مالیاتی منحصر کرد و در این زمینه دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی که در نظام مالیاتی کشور مرتبط هستند نیز باید در نظر گرفته شوند. بحث فرار مالیاتی یکی از مهمترین بحث‌های حوزه مالیات کشور است و بعد از اینکه در نشست‌های قبلی به مباحث کلانی همچون شاخص‌های ارزیابینظام مالیاتیپرداخته شد، حتما جا دارد که به این بحث خردتر نیز پرداخته شود.

وی ادامه داد: ما انتظار داریم مالیات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، چرا که در غیر این صورتکسری بودجهدولت مصائب و مشکلات زیادی از جمله تورم برای کشور به همراه می‌آورد. بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲ هزار میلیارد تومان است، باید تمامی آن از درآمدهای مالیاتی تامین شود و نظام مالیاتی باید این میزان درآمد را تامین کند.