مدير شعب بانک صنعت و معدن آذربايجان شرقي گفت: عدم استفاده از تکنولوژیهای نوین و عدم توجه به تغییرات روزافزون درتمام کسب وکارها بویژه حوزه دیجیتال وهوش مصنوعی و عدم شناسایی روش های نوین تامین منابع ویا تخصیص آن موجب اخلال درکارهای آینده بانکها خواهدشد
 به گزارش  صنعت خبرلری ، قهرمان موحدي نوجه ده در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی با بیان اینکه دنیا در حال تغییر است و ۵ میلیارد نفر درجهان دسترسی به اینترنت دارند و از تلفنهای هوشمند استفاده میکنند گفت: در این زمینه بانکهای بزر
جهانی در استفاده از سیستم هوشمند پیشگام هستند.
مدير شعب بانک صنعت و معدن آذربايجان شرقي ادامه داد:متاسفانه در برخی حوزه های بانکداری درکشور و استان با تفکر ۵۰ سال گذشته کار میکنیم و این درحالی است که ماهیت پول عوض شده و پول فیزیکی معنای خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعاملات مالی و بانکی همراه با دیگر تعاملات به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته است گفت: باید با این فضا آشنا شویم و در فضای مجازی و دیجیتالی هوشمندانه عمل کنیم و تصمیم های مناسبی بگیریم و اقتصاد هوشمند در کنار بانک و گمرک هوشمند به همراه دیگر مولفه های بانکی باید طراحی شود.
وی تصریح کرد:میزان نفوذ اینترنت گسترش بیشتری داشته است و لازم است مسئولان اقتصادی استان ،حتی واحدهای تولیدی به روشهای جدید اینترنتی متوسل شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد:علت مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نظام بانکی بی توجهی به روشهای نوین در حوزه تامین وتخصیص منابع ومحصولات نوین است
همچنین ایشان یادآور شد بخشی از تورم های ایجاد شده به علت عدم بازگشت به موقع منابع مالی به بانکها است.
وی خاطر نشان کرد: بانکها با روش فعلی به سمت افزایش نقدینگی پیش می روند و تقسیط بلند مدت بدهی های واحدهای تولیدی و امهال این وام ها موجب مشکلات مضاعف اقتصادی میشود.
وی تاکید کرد:باید متناسب با شرایط روز حرکت کنیم و جایگاه بانک دیجیتال و صنعت دیجیتال را پیدا کرده و ارتباط موثری بین بخشها به وجود آوریم.
وی عنوان کرد:تجمیع منابع بانکی در مرکز کشورموجب کمبود منابع در استان و عدم پرداخت تسهیلات کافی در استان میشود.
وی تاکید کرد: بانک صنعت ومعدن درزمینه بانکداری دیجیتالی هم ورود خوبی داشته است و برای بانکداری دیجیتال برنامه ریزی کرده ایم