با افزایش مشکلات کارو تولید در شهرها و حمایت دولت از کارگاه های کوچک در روستاها به نظر می رسد صنایع استان به روستاهاباز می گردد

به گزارش صنعت خبرلری ،
جمعیت کارگری استان ۱میلیون و۳۵۰هزار نفر است که عمده این نیروها یعنی حدود ۴۱ درصد در بخش ساختمانی و خدماتی فعال هستند و ۳۹ درصد در بخش صنعت مشغول به کار هستند و سهم بخش کشاورزی از نیروی کارگری هم ۲۰ درصد است.
با شیوع کرونا به ویژه در نیمه اول سال ۱۳۹۹ تعدادی ازواحدهای صنعتی در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار گرفتند که با همکاری خانه کارگر و اداره کل تعاون ، کارو رفاع اجتماعی برنامه ریزیهایی آغاز شد.
با افزایش اختلاف میان کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی مراجع هئیت های تشخیص و حل اختلاف کار در استان تقویت شد که بر اساس اعلام اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذر بایجان شرقی کمترین میزان تعدیل نیروی کار و بیشترین سطح اشتغال را در شرایط کرونا در کشور به دست آورد و میزان بیکاری دراین استان ازمیانگین کشوری یک درصد پائینتر است. همچنین بنا بر اعلام مسئولان ارشد استانی در ۱۵ ماهه گذشته هیچ واحد تولیدی بزرگی دراستان به واسطه کرونا تعطیل نشده است.


اما دراین میان کارگران ساختمانی و خدماتی با شیوع کرونا دراستان دچار مشکلات زیادی شدند چرا که از یک سو تنها ۶۰هزار نفر بیمه کارگری دارند و از سوی دیگربا شیوع کرونا عملا بیش از ۴۰۰ هزارکارگر فصلی ساختمانی شغل خود رادر مخاطره جدی دیدند و مدیران تامین اجتماعی هم به واسطه کمبود منابع مالی امکان بیمه همه کارگران ساختمانی را ندارند.
مدیران استانی برای جذب کارگران فصلی به کارخانه ها و صنایع ستاد تسهيل، كمسيون كارگری و كميته مديريت بر واكنش كارگری را فعال کردند که بنا بر ادعای مدیران استانی این ستاد توانست ضمن پایداری و حفظ اشتغال در واحد های کارگری در استان در سال ۹۹ برای بیش از ۱۰هزار نفر کارگر فصلی شغل ثابت در صنایع ایجاد کرده و از تعداد مستمری بگیران بیکاری هم ۲ هزار نفر کم کنند.
در ماه های اخیر و با جذابیت کار در روستاها به عنوان محیطهایی با درگیری کمتر کرونا برخی مشاغل از جمله آبداری حمایت بیشتری شد و تبدیل وضعیت ۷۰۰ نفر از آبداران روستاهای استان از پیمانکاری به کارگری مشمول قانونکار صورت گرفت.
مسئولان استانی همچنین در این زمینه طرح هر روستا يك محصول” و ” هر خانه يك كارخانه” را راه اندازی کردند تا جوانانی که به واسطه ترس از کرونا یا نبود شغل ساختمانی به روستاها بازگشته اند دچار مشکل معیشتی نشوند.
توزیع ۲۰ هزار بسته معیشتی ۴۰۰ هزارتومانی اقدام دیگر مدیران حوزه کار و اشتغال استان برای حمایت از کارگران آسیب دیده در کرونا بود.