سرمایه گذاران متعددی از کشورهای جهان از جمله چین و ترکیه برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صف بسته اند.

صنعت خبرلری ، منطقه آزاد ارس در سالهای اخیربا حجم قابل توجهی از جذب سرمایه گذاریهای خارجی روبرو بوده است اما این روند در یکی دو سال اخیر شدت بیشتری یافته است به نحوی که شهرک های صنعتی درمنطقه آزاد ارس عملا دیگر زمینی برای واگذاری ندارند و صدها پروژه صنعتی دراین شهرکها درحال ساخت و ساز است.

انوریان ، یکی از فعالان صنعتی در این شهرک به خبرنگار صنعت خبرلری می گوید: یکی از چالشهایی که با آن روبرو هستیم مشکل پیدا کردن سالن و زمین مناسب برای توسعه است.

وی یادآور می شود: اغلب زمینها واگذارشده اند و در حال ساخت و ساز هستند ودرعین حال امکانات نیز گسترده است به نحوی که در دورترین مناطق فیبر نوری دردسترس است و خارجیها هم از این امکانات بهره مند می شوند.

حامد اوغلو، راننده ترانزیت ترکیه ای وضعیت توسعه سرمایه گذاری درارس را ارزشمند می داند و می گوید: هربار که به این منطقه می آیم و باری حمل می کنم ، چهره جدیدی در ارس مشاهده می کنم.

مجید قنبرزاده ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد ارس با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران کشورهای خارجی استقبال خوبی از این منطقه آزاد کشوردارند، بیان می کنند: کارخانجات منحصر به فردی توسط خارجیها از جمله سرمایه گذارن چینی و ترکیه ای درحال احداث است و تا دو سال آینده با سیلی از سرمایه گذاران مواجه خواهیم بود.