به گزارش فصل نیوز، بعد از مدتها تاخیردر برگزاری جلسات شورای فنی معادن، این جلسه با محوریت بررسی مشکلات معدن کاران و پیدا کردن راهکارهای جدید توسعه معادن استان برگزار شد.
نظم برگزاری این جلسات به این علت اهمیت دارد که آذربایجان شرقی با دارا بودن نزدیک به ۹میلیارد تن ذخیر معدنی رتبه اول کشور را داراست که از این میزان ۵ میلیارد تن مربوط به ذخایر موجود در نفلین سینیت سراب است اما بسیاری از این ظرفیتها کشف نشده است.
سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی به معدن کاران قول داده است که تلاش بیشتری برای اعطای مجوز بهره برداری از معادن استان داده شود.