دادستان آمریکایی برای بازداشت رضا ضراب به شش کباب ترک  دعوت شد

به گزارش صنعتیمیز ، دادستان آمريكايي كه دستور بازداشت رضا ضراب را به اتهام دور زدن تحريم ها صادر كرد،بين شهروندان تركيه محبوب شده است.
او که پیش از صدور این حکم در توئیتر تنها  ۵۰۰۰ فالور داشت،بعد از بازداشت ضراب كه متهم به رشوه دادن به وزاري دولت تركيه نیز است ، فالورهایش به ۱۷۲ هزار نفر رسیده است و شهروندان ترکیه او را  به صرف كباب مخصوص ترکیه نیز دعوت کردند.