تصویر خودروی نماینده فوت شده مراغه امروز منتشر شد.

وی شب گذشته در مسیر جاده تهران تصادف کرده و کشته شد و خانواده وی نیز مجروح شدند.

photo_2016-05-07_12-50-23