اولین مدرسه عالی مهارتی کیک جمهوری اسلامی ایران با حضور مقامات استانی و شهرستانی در شبستر افتتاح شد.

شبستر – خوش نیت

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجانشرقی در آئین مراسم افتتاح این مدرسه طی سخنانی گفت : اولین مدرسه عالی مهارتی کیک جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور رسیده با صدور پروانه بهره برداری امروز در شبستر مورد افتتاح قرار می گیرد.

مشایخی مدیرکل آموزش فنی حرفه ای آذربایجانشرقی شهرستان شبستر را جزو شهرستان های اولین نام برد و اظهار داشت : شبستر به دلیل ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش های مختلف همواره به عنوان اولین ها در سطح کشور بوده و امروز نیز برای اولین بار این مدرسه در این منطقه مورد افتتاح قرار می گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجانشرقی آموزش در این سازمان را چهار نوع عنوان کرد و گفت : مجوز نوع الف تنها با تأیید شورای عالی مهارت کشور و با تأیید مقام عالی وزارت امکان پذیر بوده است که امروزه به همت تلاش گران صنعت کیک منطقه شبستر که در تولید و کارآفرینی دارای شهره عام و خاص هستند امکان پذیر شده است.

مشایخی ضمن تأکید بر مسئله مهارت آموزی و آموزش در محیط کار واقعی در صنایع خاطر نشان کرد : از امروز این شهرستان می تواند از صنایع غذایی و وابسته از کل کشور برای این مجموعه جهت آموزش کارآموز جذب کند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گواهی نامه بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور به آموزش دیدگان این مدرسه صادر خواهد شد اضافه کرد :

اگر در گام اول انقلاب نهضت سوادآموزی در اولویت قرار داشت ، امروز نهضت مهارت آموزی در اولویت حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که این موضوع یعنی ارتقاء مهارت کارگران در خط تولید به شدت مورد تأکید مقام معظم رهبری است.

مشایخی به رسالت و مسئولیت مهم این سازمان در این مورد نیز پرداخت و گفت :

امروز به پشتیبانی شرکت ارس پر بنیس ، نهضت مهارت آموزی به منظور تحقق گام دوم انقلاب در این شهرستان آغاز می گردد که امیدواریم در تقارن با ایام ا…. دهه فجر با لبیک به فرموده مقام معظم رهبری در این زمینه موفقیت های لازم بدست آید.

وی یادآور شد : هرجا صحبت از تولید ، کارآفرینی و اشتغال در میان باشد ، نیروی ماهر، متعهد و متخصص حضور دارد که همچون درّ گرانبها می توانند یک مجموعه صنعتی را به سرمنزل مقصود برسانند.