کتاب ۱۰۰ هزار تومانی، ۵۰۰ هزار تومان می‌شود!

هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران :
🔹 چند ماه است که کاغذ دولتی برای صنعت نشر تأمین نشده و ناشران از کاغذ آزاد استفاده کرده اند. سال گذشته قیمت کاغذ آزاد سه برابر شد و این می‌تواند برای صنعت نشر فاجعه بیافریند.

🔹چند ماه است که زمزمه کاغذ آزاد در بازار نشر پیچیده است. در چند ماه گذشته تمام نهاده‌های تولید کتاب ۷٠٠ درصد رشد قیمت داشتند. اگر دولت کاغذ را هم با ارز نیمایی وارد کند قیمت یک کتاب ۱٠٠ هزار تومانی، ۵٠٠ هزار تومان خواهد شد.

⚠️اگر کاغذ دولتی را برای ناشران تأمین نکنند آن وقت اعلام عمومی می‌کنم که دولت چه مبلغ ناچیزی را برای کاغذ دولتی تخصیص داده بود. در حوزه کتاب ۳٠ درصد کاهش تولید داشتیم و غیر از کرونا قیمت کتاب باعث افت ۴٠ درصدی تقاضای مردم شده است.