با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از وعده راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز هنوز خبری از اتمام این طرح نیست.

به گزارش صنعت خبرلری ، شهرک صنعتی عالی نسب به واسطه مجاورت با تبریز از اهمیت خاصی درزمینه مدیریت مسائل زیست محیطی برخورداراست، ولی بااین وجود تصفیه خانه فاضلاب این شهرک هنوز به اتمام نرسیده و فاضلابهای صنایع به چاه های جذبی یا مسیر رودخانه های خشک شده اطراف شهرک سرازیر می­شود.

مدرنترین تصفیه خانه فاضلاب در شهرک عالی نسب

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی ازراه اندازی مدرنترین تصفیه خانه فاضلاب در شهرک عالی نسب تبریز تا دو ماه آینده خبرمی دهد و می گوید:اولین تصفیه خانه فاضلاب پکیج تلفیقی فلزی – پلی اتیلنی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در مراحل پایانی و نصب تجهیزات قرار دارد.

مرتضی نیرومند اسکویی ادامه می­دهد: با اتمام این تصفیه خانه مدرن با ظرفیت تصفیه ۳۰۰ متر مکعب در روز نگرانی صاحبان صنایع و شهروندان از آلودگی های زیست محیطی کاهش خواهد یافت.

در این شهرک صنعتی حدود ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی وجود دارد که فعالیت شرکتهای بزرگ داروسازی در این شهرک و عدم وجود تصفیه خانه مناسب در این منطقه نگرانی های زیادی از وضعیت زیست محیطی این شهرک به وجود آورده است.

این وعده مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در مورد راه اندازی تصفیه خانه تا هفته دولت امسال در حالی است که پیش از این نیز مسئولان وعده راه اندازی تصفیه خانه را در ماه ها حتی سالهای قبل داده بودند.

چالش تصفیه فاضلاب در شهرک عالی نسب تبریز

با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از وعده راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب تبریز هنوز خبری از اتمام این طرح نیست.

به گزارش همشهری آنلاین، شهرک صنعتی عالی نسب به واسطه مجاورت با تبریز از اهمیت خاصی درزمینه مدیریت مسائل زیست محیطی برخورداراست، ولی بااین وجود تصفیه خانه فاضلاب این شهرک هنوز به اتمام نرسیده و فاضلابهای صنایع به چاه های جذبی یا مسیر رودخانه های خشک شده اطراف شهرک سرازیر می­شود.

مدرنترین تصفیه خانه فاضلاب در شهرک عالی نسب

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی ازراه اندازی مدرنترین تصفیه خانه فاضلاب در شهرک عالی نسب تبریز تا دو ماه آینده خبرمی دهد و می گوید:اولین تصفیه خانه فاضلاب پکیج تلفیقی فلزی – پلی اتیلنی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در مراحل پایانی و نصب تجهیزات قرار دارد.

مرتضی نیرومند اسکویی ادامه می­دهد: با اتمام این تصفیه خانه مدرن با ظرفیت تصفیه ۳۰۰ متر مکعب در روز نگرانی صاحبان صنایع و شهروندان از آلودگی های زیست محیطی کاهش خواهد یافت.

در این شهرک صنعتی حدود ۱۵۰ واحد تولیدی صنعتی وجود دارد که فعالیت شرکتهای بزرگ داروسازی در این شهرک و عدم وجود تصفیه خانه مناسب در این منطقه نگرانی های زیادی از وضعیت زیست محیطی این شهرک به وجود آورده است.

این وعده مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در مورد راه اندازی تصفیه خانه تا هفته دولت امسال در حالی است که پیش از این نیز مسئولان وعده راه اندازی تصفیه خانه را در ماه ها حتی سالهای قبل داده بودند.