تنها تعداد محدودی از موسسات خیریه تبریزحق نصب صندوق صدقات در سطح شهر را دارند.

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س)تبریز از جمله موسسات خیریه فعال در تبریز است که ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد.

پسیان پور،عضو هیئت مدیره این موسسه در گفتگو با چالش روز به بیان برنامه های این موسسه خیریه پرداخته است.

۱-مختصری از تاریخچه و آغاز به کار موسسه را بیان فرمائید؟

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله با شماره ثبت ۳۳۰ در سال ۱۳۸۰ با کمک خیرین بازار تاسیس یافته است.

۲-اقدامات انجام شده از زمان آغاز فعالیت تاکنون را بصورت آماری بیان نمائید؟

 این خیریه در سالهای قبل در خدماتی از قبیل آزادی زندانیان آبرومند و ناتوان،تهیه جهیزیه نو عروسان و تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند و هزینه دانش‌آموزان و دانش جویان نیازمند فعالیت میکرد. از آن موقع به بعد وضعیت موسسه تقریبا خیلی ضعیف شد و تصمیم گرفته شد بانوان بی سرپرست بالای هفتاد سال سن را که توانایی کار کردن ندارند تحت پوشش قرارگیرند، بعد از شیوع کرونا وضعیت صندوق ها و و حتی خیرین و بازاریان نیز ضعیف تر شده و به کاستی فعالیت خیریه منجر شده است.

۳-برنامه های سال جاری چه بوده است و برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

در ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش آذوقه تحویل داده خواهد شد که این آذوقه ها بصورت مجانی از خیرین عزیز میباشد و همچنین در عید نوروز لباس و کفش اهدایی از طرف خیرین تحویل خانواده های تحت پوشش داده خواهد شد.بنابه شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه فعلا هیچ برنامه ای برای سال بعد نداریم و نسبت به وضعیت موجود تصمیم گیری خواهد شد.

۴-انتظار و درخواست شما از مسئولین و مردم برای توسعه فعالیت هایتان چیست؟

از مسئولین استانی خواهشمندیم با نصب صندوق ها در معابر عمومی مخالفت ننموده و مشکلی در این رابطه نداشته باشند،چون تعداد زیادی از خانوارها به این مبالغ جمع آوری شده نیاز مبرم دارند.

۵-برای انجام امور خیریه چه مشکلاتی پیش رو دارید و چه پیشنهاداتی را ارائه می نمائید؟

ما مشکل مسکن داریم چون ملک استیجاری بوده و مبالغ هنگفتی پرداخت میکنیم،تقریبا حدود ۳۰۰ خانوده مستمری بگیر داریم که مبالغ به حساب شخصی که دریافت شده است پرداخت میگردد.

شماره حساب ۳۱۷۳۸۳۶۷۷۷

شماره کارت ۸۴۸۳ ۵۶۵۵ ۳۳۷۴ ۶۱۰۴

مخالفت با نصب صندوق در معابر عمومی

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا(س)تبریز

(پسیان پور،عضو هیئت مدیره)

۱-مختصری از تاریخچه و آغاز به کار موسسه را بیان فرمائید؟

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله با شماره ثبت ۳۳۰ در سال ۱۳۸۰ با کمک خیرین بازار تاسیس یافته است.

۲-اقدامات انجام شده از زمان آغاز فعالیت تاکنون را بصورت آماری بیان نمائید؟

 این خیریه در سالهای قبل در خدماتی از قبیل آزادی زندانیان آبرومند و ناتوان،تهیه جهیزیه نو عروسان و تحت پوشش قرار دادن خانواده های نیازمند و هزینه دانش‌آموزان و دانش جویان نیازمند فعالیت میکرد. از آن موقع به بعد وضعیت موسسه تقریبا خیلی ضعیف شد و تصمیم گرفته شد بانوان بی سرپرست بالای هفتاد سال سن را که توانایی کار کردن ندارند تحت پوشش قرارگیرند، بعد از شیوع کرونا وضعیت صندوق ها و و حتی خیرین و بازاریان نیز ضعیف تر شده و به کاستی فعالیت خیریه منجر شده است.

۳-برنامه های سال جاری چه بوده است و برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

در ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش آذوقه تحویل داده خواهد شد که این آذوقه ها بصورت مجانی از خیرین عزیز میباشد و همچنین در عید نوروز لباس و کفش اهدایی از طرف خیرین تحویل خانواده های تحت پوشش داده خواهد شد.بنابه شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه فعلا هیچ برنامه ای برای سال بعد نداریم و نسبت به وضعیت موجود تصمیم گیری خواهد شد.

۴-انتظار و درخواست شما از مسئولین و مردم برای توسعه فعالیت هایتان چیست؟

از مسئولین استانی خواهشمندیم با نصب صندوق ها در معابر عمومی مخالفت ننموده و مشکلی در این رابطه نداشته باشند،چون تعداد زیادی از خانوارها به این مبالغ جمع آوری شده نیاز مبرم دارند.

۵-برای انجام امور خیریه چه مشکلاتی پیش رو دارید و چه پیشنهاداتی را ارائه می نمائید؟

ما مشکل مسکن داریم چون ملک استیجاری بوده و مبالغ هنگفتی پرداخت میکنیم،تقریبا حدود ۳۰۰ خانوده مستمری بگیر داریم که مبالغ به حساب شخصی که دریافت شده است پرداخت میگردد.

شماره حساب ۳۱۷۳۸۳۶۷۷۷

شماره کارت ۸۴۸۳ ۵۶۵۵ ۳۳۷۴ ۶۱۰۴