شهرداری منطقه ۳ تبریز در طول سال ۱۴۰۲، ۴۰۳ فقره پروانه و پیش پروانه ساختمانی صادر کرده است.
 به گزارش امورارتباطات شهرداری منطقه۳ تبریز، شهردار منطقه ۳ تبریز با اعلام این خبر گفت:  معاونت شهرسازی منطقه ضمن ارائه خدمات مختلف شهرسازی برای شهروندان، در طول سال ۱۴۰۲، ۴۰۳ فقره پروانه وپیش پروانه ساختمانی صادر کرده است.
علی قاسمی در ادامه افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و سرعت بخشیدن در پاسخ دهی سریع به پرونده های مربوط به شهروندان و مراجعین به حوزه شهرسازی، منطقه ۳ توانسته است در طول سال گذشته همچنین ۲۰۰۰ پاسخ استعلام و گواهی معامله نیز صادر نماید.
وی تصریح کرد: حوزه شهرسازی منطقه ۳ در راستای رفاه حال شهروندان، با اجرای طرح حوزه بندی در معاونت شهرسازی به پاسخ دهی به امور صدور پروانه وهمچنین استعلامات سرعت بخشیده و برای صدور سریع گواهی معامله شهروندان نیز تلاش کرده است.
به گفته شهردار منطقه ۳ تبریز، تمامی کارکنان این حوزه در راستای جلب رضایت ارباب رجوع با سرعت، دقت لازم و کافی  در سال جدید پاسخگوی شهروندان بوده و پیگیر پرونده های مراجعین به حوزه شهرسازی می باشند .