مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز در خصوص تامین ریل خطوط قطار شهری گفتگو کردند.
  به گزاش صنعت خبرلری ، سید محسن واعظی فر و یعقوب وحیدکیا مدیران عامل سازمان‌های قطار شهری اصفهان و تبریز به همراه جمعی از مدیران این سازمان ها دوشنبه ۲۶ دی ماه با حضور در ذوب آهن اصفهان با مدیران این شرکت در خصوص تامین ریل خطوط قطار شهری گفتگو کردند.

مسئولین سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز همچنین از خط تولید، از جمله کارگاه نورد ۶۵۰  محل تولید ریل ملی بازدید کردند.

مدیرعامل قطار شهری تبریز  گفت: تولید ریل ملی توسط ذوب آهن کار بسیار عظیمی بوده است. از طرفی در این بازدید اقدامات بزرگ فنی و انجام نظارت ها و آزمایشات زیاد بر روی ریل تولیدی را شاهد بودیم.

یعقوب وحیدکیا افزود: برای ساخت، توسعه و تکمیل قطار شهری تبریز با توجه به کیفیت ریل ذوب آهن و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از تولیدات داخل، استفاده از ریل ملی ذوب آهن اصفهان در دستور کار قرار گرفت.