خرید و فروش قطعات فرسوده و خراب خودرو در بازار به تجارتی پرسود اما خطرناک مبدل شده است.
به گزارش صنعت خبرلری، روزانه صدها بلکه هزاران قطعه خراب خودروها در تعمیرگاه های مختلف تعویض میشود. قطعاتی که برای صاحبان خودروها بی ارزش اما برای دلالان بسیار باارزش هستند.
اغلب رانندگان با بی میلی قطعه را در تعمیرگاه رها میکنند غافل از اینکه این قطعات سرنوشتی شوم را برای راننده ای دیگر رقم خواهند زد.
ماجرا از یک تعمیرگاه بزرگ خودرو در خیابان امامیه تبریز شروع میشود آنجا که صاحب تعمیرگاه اصرار دارد قطعه خراب در زباله دانی مخصوص تعمیرگاه انداخته شود و زمانی که از این کار خوداری میکنم قیمت بیشتری برای دستمزدش طلب میکند.
مسعود شاگرد این تعمیرکار میگوید: قطعات خراب را آخر هرشب یک دلال از تعمیرگاه ها جمع آوری میکند و به کارگاهی بالاتر از میدان بسیج میبرد وقطعاتی که قابلیت تعمیر داشته باشند سر از فروشگاه های لوازم یدکی درمیاورند.
سخنان جواد را صابری فروشنده لوازم یدکی در همین خیابان تایید کرده و میگوید: قطعات باز تعمیری بسته بندی مناسبی ندارند و قیمت پایینی دارند و مارکی هم ندارند و معمولا مشتریان کم بضاعت خریدار این اجناس هستند.
وی درصد سود این قطعات را تا۴۰ درصد میداند و ادامه میدهد : در قطعات اصل درصد سود گمتر است و برای فروشنده هم صرف کمتری دارد البته تعداد فروشندگانی که اینکاره باشند هم زیاد نیست.
به دنبال نشانی های شاگرد تعمیرگاه به کارگاهی که در حاشیه شهر است مراجعه میکنیم کارگاه نام و نشانی ندارد اما ازچند جهت با دوربین کنترل میشود.
صاحب کارگاه هرچند منکر زمینه فعالیت میشود اما توقف خودروی وانت با انبوهی از قطعات فرسوده این ادعا را رد میکند.
هرچند که نظارت بر چنین کارگاه هایی باید بیشتر باشد اما به نظر میرسد مشتریان هم نباید گول قطعات ارزان قیمت و بدون مارک معتبر را بخورند.