شهردار اسکو  خصوص حمایت‌های شهرداری اسکو از سرمایه گذاران نیز گفت: در خدمت تمامی سرمایه گذاران هستیم اما باید جزئیات مربوط به اصول و طرح سرمایه گذاری مشخص باشد و طرح توجیهی سرمایه گذار به صورت علمی و دقیق و منصفانه باشد.

عباداله نظامی، در نشست خبری ،با گذری بر اقدامات این شهرداری از زمان قبول مسئولیت(ابتدای مهر ۱۴۰۱)، گفت: بودجه شهرداری اسکو در سال ۱۴۰۱ برابر ۲۳ میلیارد تومان بسته شده بود که تا شش ماهه اول سال گذشته تنها ۲۵ درصد آن وصول یافته بود که با پیگیری‌های انجام گرفته تا پایان سال، با افزایش ۱۱ میلیاردی بودجه شهرداری برابر ۳۴ میلیارد تومان وصل شد.

وی افزود: بالای ۵۴ درصد از بودجه سال گذشته شهرداری مربوط به اعتبار جاری و ۴۶ درصد نیز اعتبار عمرانی بود.

وی با بیان این‌که بودجه سالجاری این شهرداری ۴۰ میلیارد تومان مصوب شده است، ادامه داد: شهر اسکو دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت است که سرانه جمعیت شهری در بحث بودجه ریزی برابر دو میلیون تومان لحاظ می‌شود در حالی که بر اساس استانداردها، حداقل سرانه شهری برای ارائه خدمات ایده آل باید چهار الی پنج میلیون تومان باشد و بر این اساس باید سرانه بودجه شهری اسکو ۱۰۰ میلیارد تومان شود.

نظامی در خصوص دلیل پایین بودن سرانه بودجه شهری اسکو، اظهار کرد: اغلب مردم شهر اسکو مقید به پرداخت به موقع عوارض قانونی هستند و از این بابت مشکلی وجود ندارد ولی وجود برخی سیستم‌های اداری از جمله بدهی‌ سال‌های گذشته باعث می‌شود تا بخشی از بودجه شهرداری صرف پرداخت بدهی‌ها شود.

وی با بیان این‌که شهر اسکو دارای ۷۶ هکتار بافت تاریخی و فرهنگی است، افزود: طرح جامع شهر اسکو طی سالیان گذشته دچار مشکل شده بود که پیگیری این موضوع اخیرا در دستورکار قرار گرفته و فراخوان انتخاب مشاور برای این طرح انتشار یافته است. قرار است تا این مشاور بر روی بافت‌های تاریخی و فرهنگی و طرح بازآفرینی شهری و طرح تفصیلی شهر مطالعه کند.

وی در خصوص حمایت‌های شهرداری اسکو از سرمایه گذاران نیز گفت: در خدمت تمامی سرمایه گذاران هستیم اما باید جزئیات مربوط به اصول و طرح سرمایه گذاری مشخص باشد و طرح توجیهی سرمایه گذار به صورت علمی و دقیق و منصفانه باشد. متاسفانه در گذشته قراردادهایی را داشتیم که دارای اشکالات مطالعاتی بودند و مشکلاتی را در راستای اجرای پروژه‌ها ایجاد کردند.

شهردار اسکو در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت برج‌های آسمان اسکو(معروف به متروپل اسکو) که دارای تخلف بودند، افزود: پرونده برج‌های آسمان به دیوان عدالت ارجاع داده شده که در صورت تایید در این دیوان نیز باید پنج طبقه آخر آن‌ها تخریب شود. هزینه این تخریب، پنج الی شش میلیارد برآورد شده خارج از توان شهرداری است.