وضعیت آسفالت خیابانهای تبریز به گونه ای شده که  این شهر منتخب آفرود بازان  حرفه ای کشور برای برگزاری مسابقات خیابانی شده است.

صنعت خبرلری / طنز

وضعیت چاله و چوله های خیابانهای تبریز گویا چندان نتوانسته رضایت تعمیرکاران خودرو و مکانیکهای جلو بندی را جذب کند و آنان در تجمعی مقابل شورای شهر و شهرداری تبریزخواستار بازبینی در این زمینه شده اند و از آنجایی که شهرداری تبریز توجه ویژه ای به افکار عمومی و درخواستهای شهروندان و رفع سریع دغدغه های آنان دارد دراقدامی گسترده خیابانهای تبریز با دستگاه های غول پیکر آسفالت تراش خراش داده شده  است.

اخبار رسیده حاکی از شلوغی رضایت بخش مقابل مکانیکی ها و اشتغال زایی در زمینه جلوبندی خودروها در تبریز بوده و آمار بیکاری در این زمینه کم و کمتر شده است.

اما شاهکار شهرداری در خراش گسترده خیابانهای تبریز به همینجا ختم نشده و آفرود بازان حرفه ای مجذوب خیابانهای تبریز شده اند و زمزمه هایی از برگزاری مسابقات حرفه ای آفرود بازان خیابانی در تبریز به گوش می رسد.