هواپیمای حامل دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور و هیئت همراه در فرودگاه شهید مدنی به زمین نشست
هواپیمای حامل دکتر حسن روحانی ، رئیس جمهور و هیئت همراه در فرودگاه شهید مدنی به زمین نشست و دکتر روحانی پس از استقبال رسمی در فرودگاه بلافاصله برای دیدارعمومی با مردم تبریز به سمت ورزشگاه تختی حرکت کرد.
همچنین از ساعاتی قبل ودر آستانه ورود هواپیمای حامل رئیس جمهور به تبریز خیابانهای منتهی به استادیوم تختی و نیز محوطه این ورزشگاه مملو از جمعیت است.
مردم تبریز که همواره وفادار به آرمان های انقلاب و نظام و قدردان خدمات دولت بوده اند، از صبح امروز نیز خود را برای استقبال از رئیس جمهور آماده می کنند.
در حال حاضر میدانهای اصلی شهر در میدان اصلی فرودگاه شهید مدنی و نیز خیابنهای مرکزی شهر منتهی به استادیوم تختی جمعیت مشتاق موج می زند که منتظر ورود رئیس جمهور به تبریز هستند.
شهر تبریز مملو از بنرهای خوش آمد از طرف ادارات و تشکل های مختلف فرهنگی و اقتصادی است، ریسه های چراغانی به خاطر فرا رسیدن اعیاد شعبانیه هم در بیشتر خیابان های شهر دیده می شود.
مردم تبریز همزمانی سفر روحانی به آذربایجان شرقی با حلول ماه شعبان را به فال نیک گرفته و امیدوار توجه ویژه دولت به این شهر تاثیرگذار در حوادث تاریخ معاصر و حرکت توسعه کشور هستند.
مردم سایر شهرستان های ۲۱ گانه استان آذربایجان شرقی هم به تبریز سفر کرده اند تا در آیین استقبال از رییس جمهوری در ورزشگاه تختی (باغشمال) حضور داشته باشند.