مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: ۴۶ درصد گاز آذربایجان شرق در بخش صنعت مصرف می شود و ۵۴ درصد مابقی در بخشهای دیگر توزیع می گردد.
به گزارش صنعتیمیز به نقل ازروابط عمومی این شرکت ، ولی اله دینی تعداد مشترکین صنعتی استان را شش هزار و ۷۶۷ مشترک اعلام کرد و گفت : سال گذشته سه میلیارد و ۷۷ میلیون مترمکعب گاز در بخش صنایع استان مصرف شده است .

وی با اشاره به اینکه سیاست وزارت نفت جایگزینی سوخت های میان تقطیر با گاز طبیعی در واحد های صنعتی است، اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح جایگزینی مصرف فراورده های نفتی با گاز طبیعی در ۷۰۰ واحد صنعتی بدون گاز استان را ۶۳ میلیارد ریال عنوان کرد .

دینی با اشاره به اینکه در دو ماه سالجاری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی جایگزین سوخت های فسیلی در صنایع استان شده است ، گفت : با گازرسانی به ۷۰۰ واحد صنعتی بدون گاز در استان ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال به مصرف گاز طبیعی بخش صنایع استان افزوده می شود.

وی از آمادگی شرکت گاز استان در جهت بهره مندی صنایع از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود : شرکت گاز استان در حداقل زمان نسبت به گازرسانی به واحدهای صنعتی اقدام می کند .

دینی با اشاره به مصرف بیش از ۷۷۰ میلیون مترمکعبی گاز در نخستین ماه از بهار امسال در استان ، گفت : ۱۴۰ میلیون مترمکعب گاز معادل ۱۸ درصد گاز استان در بخش نیروگاهی مصرف شده است.

وی با بیان اینکه بخش های خانگی و تجاری استان با مصرف بیش از ۲۹۷ میلیون مترمکعب ۳۸ درصد از حجم گاز استان را به خود اختصاص داده اند ، افزود: مصرف گاز استان در بخش صنعتی ، حمل و نقل و سایر بخش ها در بازه زمانی یاد شده بیش از ۳۳۶ میلیون مترمکعب معادل ۴۴ درصد بوده است.