«بیژن حاج محمدرضا» در نشست خبری درباره طرح برند سازی جایگاه های عرضه سوخت، افزود: طرح کارت و سامانه هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرد و قرار بود این طرح فقط تا پایان همان سال و با هدف جمع آوری اطلاعات و آمار اجرا شود، اما اجرای آن ۹ سال به درازا کشیده و تاکنون ادامه یافته است.

به گزارش صنعت تبریز ، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور افزود: در ابتدا ادعا می شد که تجهیزات این سامانه از کشورهای اروپایی و ژاپن تامین می شود، اما در زمان اجرا مشخص شد که از چین وارد شده است.

حاج محمدرضا با انتقاد از تحمیل هزینه های اجرای این طرح بر جایگاه داران، اضافه کرد: در ابتدا، هزینه های اجرا را شرکت های ذیربط دولتی تامین می کردند، اما پس از گذشت یک و نیم سال، هزینه ها را به جایگاه داران تحمیل کردند.

وی با بیان اینکه پس از حذف سهمیه بندی و تک نرخی بنزین، نیازی به استفاده از کارت سوخت وجود ندارد، اضافه کرد: ما با آزادسازی نرخ بنزین موافقیم، اما با محدودیت در عرضه سوخت مخالفیم.

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت سراسر کشور به مشکلات استفاده از کارت سوخت نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از کارت سوخت در جایگاه ها زمانبر بوده و سبب اتلاف وقت می شود.

حاج محمدرضا ادامه داد: در هر سکو، یک کارت آزاد سوخت استفاده می شود که سبب ایجاد صف و طولانی شدن زمان سوخت گیری می شود.

وی افزود: تهیه کارت سوخت آزاد برای جایگاه داران هزینه دارد به طوری که برای هر کارت ۱۰ هزار لیتری باید یکصد هزار ریال به شرکت ملی پخش پرداخت کنند.