ارامنه آذربایجان شرقی و تبریز مشکلات متعددی در زمینه اشتغال و پیدا کردن کار و شغل مناسب برای فرزندانشان دارند که به مناسبت ژانویه و سال جدید میلادی و نیز ابراز برادری و ادای حق شهروندی مناسب است به این موضوع پرداخت ویژه شود.
به گزارش صنعت تبریز ، خلیفه گری ارامنه آذربایجان جزو سه کانون خلیفه گری ارامنه در کشور هست که به همراه استان اصفهان و تهران مرکزیت ارامنه در این استان و شهر تبریز قرار دارد.
ارامنه تبریز دارای روابط حسنه ای با شهروندان تبریزی هستند و اکثرا در مرکز شهر تبریز سکونت دارند و شغل بیشتر آنها در زمینه مشاغل آزاد مانند عکاسی و فروشندگی لوازم لوکس و دیگر مشاغل عادی و تجاری هست.
در سالهای اخیر و به دنبال فرسوده شدن مکانهای عبادی مسیحیان در تبریز و نیز گورستان ویژه مسیحیان در این شهر لزوم بازسازی و بهسازی مورد توجه قرار گرفته که در این میان ساخت بناهای لازم و جدیدی که در آخر خیابان شریعتی تبریز و اول امامیه قرار دارد از سوی شهرداری و خلیفه گری ارامنه دنبال میشود.
در این میان قوانین مذهبی مسیحیت در مورد ساخت و ساز در فضاهای مذهبی مورد تاکید ارامنه بوده و ساخت مجتمع تجاری به امتیاز مسیحیان نیز دنبال میشود.
در سالهای گذشته توجه به اشتغال فرزندان ارامنه در شهر تبریز مورد توجه بزرگان این قوم قرار گرفته و آنان تلاش دارند تا با احداث مجتمع تجاری ویژه خود در فضایی به متراژ ۱۰ هزار متر مربع بخشی از مشکلات اقتصادی خود را حل کنند.
متاسفانه تبلیغات گسترده ای برای مهاجرت ارامنه به خارج از کشور توسط بیگانگان و هجمه تبلیغاتی منفی بر علیه کشورمان در جریان است و مسئولان امر در این زمینه و برای حل مشکلات اقتصادی ارامنه وامکان احداث بناهای تجاری و صنعتی جدید ویژه آنان اقدام کنند.
از سویی دیگر برخی از مردم تبریز در مراودات اقتصادی خود با ارامنه دارای ملاحاضاتی هستند که این امر برای آنان محدودیتهایی ایجاد می کند و با توجه به فسوده شدن مغازه ها و دکانهای ارامنه در این شهر لزوم تسهیلات بیشتر با هدف حسن همزیستی از سوی شهرداری و مسئولان شهر تبریز احساس می شود.