انفجار گاز در منزل مسکونی در خداجوی مراغه ظهر امروز رخ داد.
در این انفجار خوشبختانه کسی کشته نشد اما چهار نفر روانه بیمارستان شدند
.
photo_2015-12-11_17-07-41

photo_2015-12-11_17-07-53

photo_2015-12-11_17-08-24