یک کاندیدای مجلس شورای اسلامی  حوزه شبستر گفت: عده ای اتومبیل مرا با بنزین به آتش کشاندند.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از ایلنا ، مسعود نمازی اظهار داشت: عده ای در شهرستان شبستر به منزل من حمله‌ور شده و با ریختن بنزین روی ماشین من، آن را به خاکستر تبدیل کرده‌اند.

او با بیان اینکه برخی پس از به آتش کشیدن اتومبیل من، به منزل برادرم نیز حمله کرده و همسر برادرم را با چاقو تهدید کرده‌اند، ادامه داد: آنها در توجیه چنین عمل وحشیانه‌ای گفتند این کار را انجام دادیم «تا شما باشید کاندیدا نشوید.»

این کاندیدای  حوزه شبستر با اشاره به به آتش کشیده شدن اتومبیل و تهدید یکی از اعضای خانواده‌اش گفت: این حرکت اخیر نشانه عجز رقباست.

790651_179