به گزارش صنعت خبرلی،
در حالی که قیمت پیاز عمده به زیر ۲ هزار تومان رسیده است، قیمت تمام شده این محصول برای کشاورزان حدود ۳ هزار تومان است و با اینحال ، پیاز با همین قیمت هم در بازار خریداری ندارد. با سرد شدن هوا احتمال یخ بستن و خرابی کامل این محصول وجود دارد.
جمعیت در سهند، فرمانداری در اسکو
در حالی که جمعیت سهند حدود ۵ برابر شهر اسکو است اما بنابر تقسیمات سیاسی ، فرمانداری این شهرستان در اسکو قرار گرفته و ساکنان سهند خواستار تمرکز فرمانداری در این شهر هستند.جمعیت سهند در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار نفر است.
کلاهبرداری گسترده از حسابهای بانکی شهروندان تبریزی
گروهی از کلاهبرداران در تبریز با روشهای قدیمی و سنتی اقدام به جعل گسترده کارت های بانکی و دسته چک های دهها شهروندبه ویژه بازاریان کرده و حسابهای آنان را خالی می کردند. این کلاهبرداران در یک خانه تیمی اقدام به این کار می کردند که توسط پلیس دستگیر شدند.