مجتمع تجاری به نام چینی ها در حالی در ارس آغاز به کار کرده که تعداد قابل توجهی از واحدهای تجاری جدید الاحداث ایرانی در این منطقه به علت رکود بازار تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

به گزارش صنعت تبریز ، با وجود اینکه منطقه آزاد ارس از نظر واحدهای تجاری به حد اشباع رسیده و چندی قبل مغازه داران این منطقه تجمعی اعتراضی مقابل دفتر منطقه آزاد ارس در جلفا داشتند اما خبرهای رسیده حاکی از آغاز فعالیت مجتمع تجاری چینی ها در این منطقه است.

برای فهم وضعیت نابهنجار فعالیت واحدهای تجاری درارس کافی است تا سری به آگهی های متعدد فروش ملک های تجاری در ارس و قیمتهای نازل فروش این واحدها و شرایط اقساطی آن بزنیم