با گذشت بیش از یک ونیم سال از شیوع کرونا ، زدن ماسک و رعایت موازین بهداشتی در آذربایجان شرقی هر روز کم رنگ تر می شود. در حال حاضر استفاده از ماسک در معابر عمومی تا ۶۰ درصد هم کاهش یافته و تنها در ادارات، بانکها و مراکز درمانی استفاده از ماسک به صورت جدی دنبال میشود. هرچند که کارمندان برخی بانکها و ادارات دیگر از ماسک استفاده نمی کنند ولی از ورود مشتریان و ارباب رجوع بدون ماسک به این مراکز جلوگیری می کنند. فروش مواد ضد عفونی کننده هم کاهش چشمگیری دارد و فروشندگان این مواد همچنین دستکش های یکبار مصرف از رکود بازار خود می گویند.
اما در زمینه برخورد با خودروهایی که خارج از ساعات تعیین شده در خیابانها و معابر تردد می کنند، مسئولان برخورد جدی تری دارند و روزانه تا ۱۵۰۰ خودرو تنها در تبریز به این علت جریمه می شوند.
تذکر به واحدهای صنفی متخلف از سوی اتحادیه های مربوطه و سازمان صمت هم در استان دنبال میشود و قرارگاه های ده گانه در استان فعال است.