نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی در ماه های اخیر به زیر ۱۰ درصد و پائینتر از میانگین کشوری رسیده است و حتی در برخی صنایع به ویژه صنایع تخصصی مانند جوشکاری ، تراشکاری و اپراتور دستگاه های صنعتی استان با کمبود نیروی کار مواجه است.
سلامی یکی از مدیران کاریابی تبریز در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به این مورد اعلام کرد: خرید و فروش رمز ارز همچنین فعالیت در بازارهای مالی جهانی و داخلی ، جوانان را نسبت به اشتغال مفید بی میل کرده و اگر تا یک سال قبل با تقاضاهای کار در تبریز مواجه بودیم اکنون این روند برعکس شده است.
به گفته وی بیشترین تقاضا از سوی کارجویان برای کارهای اداری و دفتری بوده و کارهای صنعتی حتی با آموزش رایگان و اضافه کاری کمترین تقاضا را دارند.