تنها در مرکز تبریز۱۰۰ واحد آبکاری وجود دارد که براساس مصوبه شورای محیط زیست و شورای ترافیک استان باید به شهرک های صنعتی منتقل شوند اما این انتقال به کندی پیش میرود

به گزارش صنعت خبرلری ،
این استان دارای ۵۶شهرک و ناحیه صنعتی است که مساحتی حدود ۹ هزار هکتار را شامل میشود.بزرگترین شهرک صنعتی استان شهید سلیمی با۵۰۰هکتار در نزدیکی تبریز است.علاوه براین شهرک ها۱۰ شهرک صنعتی خصوصی با ۵۲۰هکتار نیز در استان فعال است.لغو پروانه واگذاری بیش از۷۰۰ واحد درشهرک های صنعتی استان خبر تلخی بود که در سالجاری منتشر شد و به اعتقاد بسیاری از فعالان صنعتی استان کرونا نقش مهمی دراین زمینه داشته است.
اعلام رسمی لغوبیش از۷۰۰ پروانه واگذاری درشهرک های صنعتی استان پس ازشیوع ۱۵ماهه کرونا گواهی برتاثیراین بیماری بر رونق صنعتی درشهرک های صنعتی استان است.
انتقال مشاغل مزاحم به شهرک های صنعتی استان نیز یکی از دغدغه های مهم شهروندان است.
در زمینه انتقال مشاغل مزاحم ازجمله فروشندگان ضایعات مقاومتهای اجتماعی وجود دارد و درحال حاضر با وجود پلمپ درب برخی ازاین واحدهای متخلف آنان حاضر به نقل مکان به شهرک های صنعتی نیستند.
تنها در مرکز تبریز۱۰۰ واحد آبکاری وجود دارد که براساس مصوبه شورای محیط زیست و شورای ترافیک استان باید به شهرک های صنعتی منتقل شوند اما این انتقال به کندی پیش میرود