مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی از پرداخت یارانه به کارگاه های حامی معولان در استان خبر داد.

به استناد ماده ۷ قانون جامع حمايت از حقوق معلولين که در سال ۸۳ تصویب شده تمامی موسسات و سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید ۳ درصد نیروی انسانی خود را به جامعه معلولان اختصاص دهند. اگرچه این موضوع یک ماده قانونی است اما در استان انگیزه‌ای برای عمل به آن وجود ندارد.
آذربایجان شرقی بیش از ۷۱ هزار نفر کارمند دارد اما از این تعداد کارمند سهم جامعه ۱۷۰ هزار نفری معلولان بسیار اندک است و در ادارات معدودی از استان از جمله خود بهزیستی کارمندان معلول به عنوان تلفنچی یا مشاغلی از این دست به کار گرفته شده اند که تعدادشان کمتر از ۷۰ نفر است ولی در زمینه اشتغال بخش خصوصی موفقیتهای بیشتری به دست آمده و حدود ۵ هزار نفر معلول در کارخانه ها و سازمانهای غیر دولتی مشغول به کار هستند.
در این بین حمایت از اشتغال زنان معلول توسط مراکز مثبت زندگی و سازمانهای مردم نهاد صورت می گیرد و کارگاه های کوچکی در غرب تبریز و برخی شهرها از جمله مرند و میانه ایجاد شده است. چالش مهم این کارگاه های زنانه در استان پرداخت حقوق بسیارکم به آنان است.