عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز تاکید کرد : پارک باغشمال یکی از ایده های ارزنده شهرداری در حوزه فضای سبز عضو شورای اسلامی کلان شهر تبریز گفت: مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال، از ایده‌های ارزنده‌ای است که با تصویب شورای شهر و تملک و بازسازی توسط شهرداری منطقه ۳تبریز، امروز تقدیم شهروندان شده است .

به گزارش امور ارتباطات شهردای منطقه ۳ تبریز، حجت الاسلام رسول برگی از مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال بازدید و ضمن آشنایی با بخش های مختلف این پارک بزرگ در جریان آخرین اقدامات شهرداری منطقه ۳ تبریز در زمینه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و همچنین نحوه بازسازی این پارک قرار گرفت. وی در جریان بازدید از مجموعه فرهنگی تاریخی پارک باغشمال از اقدام شهرداری منطقه ۳ در خصوص احیای پارک باغشمال و همچنین اقدامات این منطقه در زمینه توسعه فضای سبز اظهار رضایت نمود و تاکید کرد: شهروندان نیز در این راستا با مدیریت شهری همراه باشند و به حفظ و نگهداری فضای سبز موجود توجه ویژه نشان دهند.https://m3.tabriz.ir/News/7917/