با وجود وعده شرکتهای دولتی در مرکز کشور کارخانه دستگاه‌های اکسیژن‌ساز در استان ساخته نشده است.

آذربایجان شرقی از نظر زیر ساختهای درمانی یکی از بهترین استانهای کشور محسوب شده و به استانهای همجوار هم خدمات درمانی ارائه می دهد، بزرگترین مرکز درمانی شمالغرب کشور در تبریز قرار دارد اما با شیوع کرونا زیر ساختهای درمانی استان مانند اغلب نقاط کشور دچار مشکل شده است. مهمترین چالش‌های درمانی استان در حوزه کمبودهای کادر درمانی بوده به نحوی که بخشی از کادر درمانی به ویژه در بخش خصوصی با شیوع کرونا از ادامه کار دست کشیدند که همین امر فشار مضاعفی بر کادر درمان فعال استان وارد کرده است اما از طرف دیگر در حوزه های زیر ساختی به ویژه در شهرستانها هم استان با مشکلاتی روبرو است. با وجود اینکه عملیات اجرایی بیمارستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر به پایان رسیده و مردم، خواستار تجهیز سریع این بیمارستان‌ها هستند اما اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

سال گذشته دستگاه‌های سی‌تی‌ اسکن به تعدادی از مراکز درمانی استان تخصیص پیدا کرده ولی شهرستان‌های شبستر، هشترود، ملکان و کلیبر فاقد این دستگاه ها هستند.

یکی از چالشهای جدی با توجه به شیوع کرونا کمبود دستگاه‌های اکسیژن‌ساز در استان است که قرار شده شرکتی دولتی در این زمینه اقدام کند.