آذربایجان شرقی جزو استانهای برتر در تولید هویچ کشوراست و همه ساله بیش از ۴۰ هزارتن هویچ در استان برداشت می شود .
اکبر فتحی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این مطلب ادامه می دهد: این میزان تولید نقشی مهم در تامین نیاز استان به این محصول مهم دارد . علاوه بر نیاز استان بخشی از این تولید به استانهای دیگرصادر می شود.
وی خاطر نشان می کند: کیفیت مناسب محصول تولیدی هویچ در استان به ویژه در شهرستان بستان آباد موجب شده تا محصول هویچ مشتریان خوبی داشته باشد و امسال هم با توجه به افزایش قیمت ها احتمال برداشت بیشتر محصول وکاهش ضایعات هنگام برداشت وجود دارد.
وی خاطر نشان می کند: با ورود محصول هویچ به بازار که از اوایل پائیز صورت می گیرد، احتمال کاهش قیمت وجود دارد و آذربایجان شرقی نه تنها دیگر مصرف کننده این محصول نخواهد بود بلکه به صادر کننده این محصول نیز تبدیل خواهد شد.
وی اذعان می کند: برداشت محصول هویچ به صورت پراکنده در برخی شهرهای شمالی استان که هوای گرمتری دارند انجام می شود اما عمده برداشت استان در منطقه کوهستانی و سردسیری بستان آباد از پائیز انجام خواهد شد.
در حال حاضر عمده هویچ مورد نیاز آذربایجان شرقی از استانهای مرکزی و جنوبی کشور تامین می شود.