ظهر امروز

در تفاقی نادر دست مکانیک خودرو از ناحیه آرنج به پائین  بین موتور وشاسی خودور  گران قیمت در تبریز گیر کرد که در نهایت با باز کردن موتور خودرو توسط نیروهای امدادی دست این جوان رها شد.
به گزارش صنعتیمز و به نقل از  روابط عمومی ستاد فرماندهی آتش نشانی تبریز  در ساعت ۱۴:۰۲مورخه ۹۵/۱/۹یکمورد حادثه گیر کردن دست در داخل خودرو به آدرس خیابان آخونی انتهای شریفی به سامانه ۱۲۵اعلام گردید که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه دو بمحل اعزام و مشاهده گردید که دست مکانیکی دربین موتور و شاسی خودرو گیر کرده است، که گروه نجات با استفاده از تجهیزات لازم موتور راباز ودست مکانیک را رها نمودند.
نیروهای سازمان پس از تحویل مکانیک به اکیپ اورژانس به ایستگاه مربوطه مراجعت نمودند.

خودرو خدورر خدوروو