معتکفین در تبریز با تکمیل فرم اهدا عضو به خیل عظیم اهدا کننده گان اعضا در کشور پیوستند
بنا به اظهار دکتر ایرجیان مسول بسیج جامعه پزشگی استان  امروز در اخرین روز اعتکاف با هماهنگی زارع زاده مسعول هماهنگی پیوند اعضا  .تیم صفیران سلامت بسیج به مسجاد طوبی  و جامعه تبریز اعزام و با استقبال بی نظیر معطکفین نوع دوست رو در رو شدند و در این راستا قریب به ۱۰۰۰ فرم در بین مردم توضیح کردید .


گفتنی هست در کشور ۲۷ هزار نفر از هموطنانان عزیز ما منتظر پیوند بوده و بد لبل کمبود اهدا کننده روزانه ۷ الی ۱۱ نفر در این صف جان خود را از دست میدهند   لذا از عموم مردم به خصوص جوانان در خواست میشود با تکمیل فرم اهدا این بیماران نیاز مند را یاری کنند
چرا که انساالاه با همت و تلاش ریاست محترم دانشگاه و بسیج جامعه پزشگی  و انجمن اهدا عضو ایرانیان در استان انقریبا شاهد افتتاح مرکز پیوند اعضا در بیمارستان امام رضای تبریز خواهیم بود که برگ زرین دیگری بر عملکرد مسولین دانشگاه  به خصوص بسیج جامعه پزشگی  استان  خواهد بود