شهرک صنعتی شهید سلیمانی که به عنوان نزدیکترین شهرک صنعتی به مرکز تبریز محسوب می شود در ماه های اخیر با مشکلات زیادی دست به گریبان است. حجتی از کارخانه داران این شهرک در پیامی به فصل نیوز تاکید کرده است که مشکلات این شهرک حتی با حضور مسئولان کشوری و وعده های پی در پی حل نشده است.
سید مرتضی نیرومند ،مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی دراین زمینه پاسخ داد:حل مشکلات این شهرک به پیمانکار واگذار شده و در آینده نزدیک حل خواهد شد.
وی در خصوص اجرا پروژه برق رسانی خیابان شهرک صنعتی شهید سلیمانی گفت: احداث خط فشار متوسط هوایی و زمینی ۲۰ کیلوولت به متراژ ۲۱۰۰ متر و شبکه روشنایی به مقدار ۷۶۰۰متر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
کارخانه داران این شهرک تاکید دارند که این وعده ها از چندین ماه قبل به صورت مستمر تکرار می شود اما در آستانه زمستان و سرما خبری از تحقق این وعده ها نیست.