درحالی که در بخش دولتی مدیریت زنان کم رنگ است در حوزه بخش خصوصی صنعت زنان نقش پررنگی در استان دارندو

به گزارش صنعت خبرلری
حضور زنان در مدیریت های دولتی و شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین شهرداریهای آذربایجان شرقی در سالهای اخیر روند رو به رشد چندانی نداشته است به نحوی که از حدود دو هزار روستای دارای دهیاری در آذربایجان شرقی تنها ۵۸ روستا دارای دهیار زن بوده اند. در دوره پنچم شورای روستای استان هم زنان عضو شورا ۷۰ نفررا تشکیل داده اند و در شورای ششم به رغم عدم تائید نهایی انتخابات شورا در تمامی روستاها وشهرها ، آمار موجود نشان از کم رنگ تر شدن تعداد زنان در شوراها دارد.

اما در حوزه صنعت بیش از ۷۰۰ زن در نقش مدیریت های صنعتی استان و مدیریت صنایع کوچک و متوسط حضوز جدی دارند.
در سالهای اخیر تنها دوزن توانسته اند به عنوان معاون فرماندار و بخشدار در این استان انتخاب شوند و یک زن نیز توانسته است به عنوان شهردار دو شهر سهند و بستان آباد انتخاب شود. وی ابتدا در سهند به عنوان شهردار انتخاب شد و پس از مدیریت موفق در بستان آباد نیز سکان اداره شهر را به دست گرفت.