به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جلسه‌ی شورای معاونین و مدیران سازمان از زحمات رضا حاکمی تقدیر به‌عمل آمد و رضا یزدانی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس معرفی شد.‌

مجمع شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس آقایان حامد حق‌کیش، رضا یزدانی و بابک محمدی را به‌عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس منصوب کرد که با انتخاب اعضاء هیات‌مدیره حق‌کیش به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و یزدانی به‌عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شد و این مصوبه به تایید به مجمع رسید.‌ یزدانی دانشجوی دکتری مهندسی عمران بوده و پیش از این به‌عنوان مدیر دفتر فنی و طرح‌های عمرانی سازمان منطقه آزاد ارس فعالیت داشت.

@Araspress