در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق از افزاش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت خبر داده است، به نظر میرسد کف حقوق کارگران نیز در سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته باشد.

به گزارش صنعت خبرلری، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت حقوق‌ها در سال آینده گفت: میزان پایین‌ترین حقوق ۵ میلیون تومان است که این عدد(حداقل پرداختی) برای شاغلین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق برای بازنشستگان ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش حقوق داشتیم و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حداکثر دریافتی کارمندان باید ۷ برابر حداقل دریافتی باشد.

وی افزود: افرادی که از ۵ میلیون تا ۱۵ میلیون دریافتی دارند، ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند، مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان نیز ۱۵ درصد مالیات می‌پردازند و مازاد ۲۵ میلیون تومان تا سقف ۷ برابر ۲۰ درصد مالیات می‌پردازند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ و با مصوبات ما حقوق ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی دیگر پرداخت نخواهد شد.

در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق از افزاش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت خبر داده است، به نظر میرسد کف حقوق کارگران نیز در سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته باشد.  گفتنی است، بر اساس لایحه دولت کف حقوق ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته بود و متوسط افزایش حقوقها نیز ۱۰ درصد بود.

جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت تحویل مجلس شد،  نشان می‌داد که در سال ۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به صورت پلکانی از ۵ درصد تا ۲۹ درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود. به این ترتیب حداقل و پایه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران با ۲۹% رشد از ۳ میلیون و پانصد هزار تومان به ۴ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش می‌یافت که حالا در کمیسیون تلفیق تغیرات قابل توجهی در این خصوص اعمال شده است.

حداقل دریافتی کارگران با نصاب افزایش ۲۹ درصدی؛ ۴ میلیون و نهصد هزار تومان

لازم به ذکر است، بر اساس نصاب افزایش حقوقها در برنامه دولت (افزایش حداقل حقوق به میزان ۲۹ درصد )، مجموعه دریافتی حقوق بگیران بخش خصوصی برای  افراد مجرد (بدون سابقه کار) از سه میلیون و هفتصد هزار تومان در سال جاری به حدود ۴ میلیون و نهصد هزار تومان افزایش می‌یافت. حالا باید دید با توجه به تغییر کف حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه، در مذاکرات پایان سال ۱۴۰۰ شورای عالی کار کف حقوق کارگران چه میزان افزایش خواهد یافت.