مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز:

 مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز گفت: بخش خصوصی برای برگزاری موفق رویداد همایش ملی سرمایه گذاری استان مشارکت کند.

بخش خصوصی در برگزاری همایش ملی سرمایه گذاری آذربایجان شرقی مشارکت کند

رضا خلیلی در نشست هماهنگی همایش سرمایه گذاری در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت و نقش بخش خصوصی در تحولات اقتصادی استان افزود: بخش خصوصی پایه و اساس هر رویداد موفق بوده و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از الزامات و مقدمات برای برگزاری موفقیت آمیز همایش ملی سرمایه‌گذاری استان و تبریز است.

وی با درخواست از بخش خصوصی برای همکاری در برگزاری این همایش، اظهار داشت: برگزاری همایش ملی سرمایه گذاری استان و تبریز نشان از توجه ویژه مدیریت استان به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

خلیلی، با بیان اینکه نقش شهرداری تبریز در جذب سرمایه گذار دارای اهمیت زیادی است، ادامه داد: شهرداری تبریز اهتمام ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف حوزه های مدیریت شهری دارد که در این زمینه با هماهنگی مدیریت کل استان و اتاق بازرگانی به اهداف خود نزدیک‌تر خواهد شد.

ایرنا