مدیر عامل موسسه خیریه عجم خیابان تبریز: فعالیتهای خیریه باید خالصانه و بدون خودنمایی باشد تا آبروی نیازمندان لطمه نبیند.

محلات قدیمی تبریز، موسسات خیریه پویایی دارند که از دل هیات حسینی برخواسته اند و منشاء خدمات زیادی به مردم بوده اند. یکی از این مراکز، موسسه خیریه عجم خیابان تبریزاست که یزدانی،عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  این موسسه گفتگو با چالش روز به سوالات خبرنگارمان پاسخ داده است.

۱-مختصری از تاریخچه و آغاز به کار موسسه را بیان فرمائید؟

این خیریه در سال ۱۳۸۲ با همت خیرین هیئت عجم خیابان تبریز تاسیس شده است و دارای ۴۰ نفر هیئت امنا و ۷ نفر هیئت مدیره می باشد.

۲-اقدامات انجام شده از زمان آغاز فعالیت تاکنون را بصورت آماری بیان نمائید؟

این موسسه  عمده اقدامات خود را در داخل هیئت انجام می دهد و معمولا تبلیغات خارج از هیئت ندارد در مناسبتهای مختلف کمکهای متنوعی داشته ایم از جمله اعطای جهیزیه به صورت مخفی ، اعطای وام به ۱۲۰۰ نفر در سالهای گذشته وکمک به مناطق زلزله زده ارسباران

۳-برنامه های سال جاری چه بوده است و برای سال آینده چه برنامه هایی دارید؟

در سال جاری با توجه به شیوع کرونا کمکهای خود را به صورت نقدی به نیازمندان داده ایم تا وسایل مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند. این اقدام هم موجب تکریم نیازمندان می شود و هم اینکه آنان می توانند به صورت متنوع نیازهای خود را تامین کنند. در سال جاری در چند نوبت کارت هدیه به مجموع ۹۰۰عدد به نیازمندان داده شده است و در سال جدید هم به تعدادی کارت هدیه داده شده است.

۴-انتظار و درخواست شما از مسئولین و مردم برای توسعه فعالیت هایتان چیست؟

انتظار ما از مردم و خیرین همراهی بیشتر در قالب کمکهای خالصانه به نیازمندان است البته چون این موسسه بیشتر در محدوده هیئت عجم محله خیابان تبریز اقدام به جمع آوری کمک می کند مورد اعتماد اعضا است و کمکها را به نیازمندان می رساند.

۵-برای انجام امور خیریه چه مشکلاتی پیش رو دارید و چه پیشنهاداتی را ارائه می نمائید؟

پیشنهاد ما این است که توسعه فعالیتهای خیریه صورت گیرد اما خالصانه  وبدون مسائل جانبی و حاشیه ای و متاسفانه مسائل جانبی و برخی سوء استفاده های مالی موجب شده تا اعتماد مردمی هم سلب شود از سوی دیگر فعالیتهای خیریه باید خالصانه و بدون خودنمایی باشد تا آبروی نیازمندان لطمه نبیند.

شماره حساب ۱ ۱۱۳۶۲۴۵ ۸۴۰ ۱۳۱۱

شماره کارت ۴۹۱۴ ۰۰۰۱ ۸۵۷۰ ۵۰۵۷