به گزارش صنعت خبرلری ، تفاهمنامه همکاری میان شرکت پتروشیمی تبریز ، شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و شرکت آب و فاضلاب استان امضا شد.

در این تفاهم نامه مقرر شد  پساب خروجی تسویه خانه فاضلاب شهری تبریز به پتروشیمی تخصیص پیدا کند.