وزیر صمت با اشاره به موضوع اجرای طرح عرضه ی خودرو در بورس گفت:باتوجه به اینکه این مساله کاملا کارشناسی شده نیست و ایراداتی برآن وارد است و در مجلس نیز مطرح شده است با اجرای این طرح مخالف هستم.

رزم حسینی اخیرا در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، گفت: خیر با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده ای نیست.

وزارت صمت طرحی را برای قیمت‌گذاری خودرو به مجلس داده که کمیسیون اقتصادی مجلس هم موافقت کرده، بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرا هستیم و امیدواریم قیمت‌ها بهتر شود.  

شرایط تحریم باعث شده که واردات خودرو قطع شود لذا بازار خودرو رقابتی نیست.